โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3 ถนนร.พ.ช. บ้านแม่ปะใต้  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญากยิราเจ กยิราเถนัง

“ทำอะไร ทำจริง”