โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3 ถนนร.พ.ช. บ้านแม่ปะใต้  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้

          พวกเราชาว โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ หลอมดวงใจ ผูกพันรัก และสามัคคี
เด่นวิชาการ มุ่งมั่น สู่ศักดิ์ศรี เคารพครู รักน้องพี่ดั่งร่วมมารดร
          งามสง่า เจดีย์ พญาหน่อกวิ้น วัฒนธรรม ท้องถิ่น ไม่ถ่ายถอน
เป็นแสงสว่าง แหล่งความรู้ สู่นคร สร้างสั่งสอน ให้ศิษย์นี้ มีวิชา

          ม่วง ขาว ธงของเรา โบกสะบัด เด่นชัด สมศักดิ์ศรี ที่สูงค่า
ม่วงคือแหล่ง เสริมสร้าง ทางปัญญา ขาว สะอาด บริสุทธิ์ คือคุณธรรม
          พวกเราชาว โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ทำอะไร ทำจริง เลิศล้ำ
กยิราเจ กยิราเถนัง รวมพลัง สร้างชื่อเสียง ให้เกรียงไกร

          ม่วง ขาว ธงของเรา โบกสะบัด เด่นชัด สมศักดิ์ศรี ที่สูงค่า
ม่วงคือแหล่ง เสริมสร้าง ทางปัญญา ขาว สะอาด บริสุทธิ์ คือคุณธรรม
          พวกเราชาว โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ทำอะไร ทำจริง เลิศล้ำ
กยิราเจ กยิราเถนัง รวมพลัง สร้างชื่อเสียง ให้เกรียงไกร